Publisher Theme
Art is not a luxury, but a necessity.
Browsing Tag

tóc ngắn uốn

Một số kiểu tóc đẹp cho phái đẹp

Tóc đuôi ngựa Buộc tóc làm 2 phần, 1 phần trên chỏm đầu và 1 phần ở phía dưới, dùng lược để làm rối phần tóc ở trên, che kín phần tóc ở dưới, giờ thì bạn đã có một mái tóc đuôi ngựa buộc cao Tóc xoăn nhiều màu Dùng màu sơn từng lọn…