Publisher Theme
Art is not a luxury, but a necessity.

Một số kiểu tóc đẹp cho phái đẹp

Tóc đuôi ngựa Buộc tóc làm 2 phần, 1 phần trên chỏm đầu và 1 phần ở phía dưới, dùng lược để làm rối phần tóc ở trên, che kín phần tóc ở dưới, giờ thì bạn đã có một mái tóc đuôi ngựa buộc cao Tóc xoăn nhiều màu Dùng màu sơn từng lọn tóc làm nhiều màu khác nhau, sau đó dùng máy làm tóc xoăn tạo thành từng lọn tóc xoăn, giờ thì bạn đã có một…
Read More...